TARIEVEN

De advocaatkosten worden op basis van de in een dossier bestede tijd bij u in rekening gebracht. Het gehanteerde uurtarief wordt in het eerste gesprek met u besproken. Daarnaast brengt ons kantoor de kosten die in uw dossier aan derden moeten worden betaald bij u in rekening. Hierbij moet u onder meer denken aan griffierechten, leges, deurwaarderskosten en notariskosten.

Gefinancierde rechtsbijstand

Wanneer uw inkomen/vermogen ontoereikend is om een advocaat te kunnen betalen, dan kunt u bij de Raad voor Rechtsbijstand gefinancierde rechtsbijstand aanvragen, ook wel “toevoeging” genoemd. Wanneer uw aanvraag wordt toegewezen, betekent dit dat de kosten van rechtsbijstand voor u worden betaald door de Staat, behoudens een door u zelf bij aanvang van de werkzaamheden te betalen eigen bijdrage. Daarnaast worden andere kosten, zoals griffierecht, uittreksels uit het bevolkingsregister e.d. niet door de Staat vergoed. Voor meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand verwijzen wij u door naar website van de Raad voor Rechtsbijstand www.rechtsbijstand.nl.

Rechtsbijstandverzekering

Wiekeraad Advocatuur werkt ook regelmatig in opdracht van rechtsbijstandverzekeraars. Soms worden alle kosten van rechtsbijstand/mediation vergoed door uw rechtsbijstandsverzekeraar. Lees uw polis goed door of vraag dit na bij uw rechtsbijstandsverzekeraar.

© Copyright - 2019 - Wiekeraad Advocatuur