TARIEVEN

De advocaatkosten worden op basis van de bestede tijd in het dossier bij u in rekening gebracht. Het gehanteerde uurtarief wordt bij het intakegesprek met u besproken. Daarnaast brengen wij de kosten die wij voor uw dossier aan derden betalen bij u in rekening. Hierbij moet u denken aan griffierechten, leges, deurwaarderskosten, notariskosten etc.

Gefinancierde rechtsbijstand

Wanneer uw inkomen/vermogen ontoereikend is om een advocaat te kunnen betalen, dan kunt u bij de Raad voor Rechtsbijstand gefinancierde rechtsbijstand aanvragen, ook wel “toevoeging” genoemd. Wanneer uw aanvraag wordt toegewezen, betekent dit dat de kosten van rechtsbijstand voor u worden betaald door de Staat, behoudens een eigen bijdrage. betaald. Daarnaast worden andere kosten, zoals griffierecht, uittreksels uit het bevolkingsregister e.d. niet door de Staat vergoed. Voor meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand verwijzen wij u door naar website van de Raad voor Rechtsbijstand www.rechtsbijstand.nl.

Rechtsbijstandverzekering

Soms worden de kosten van rechtsbijstand/mediation tot een bedrag vergoed door uw rechtsbijstandsverzekeraar. Wij raden u aan om uw polis goed na te lezen of dit bij uw rechtsbijstandsverzekeraar na te vragen.

© Copyright - 2019 - Wiekeraad Advocatuur