HUURRECHT

Heeft u problemen omtrent de huur of verhuur van een woning of bedrijfsruimte? Dreigt u uitgezet te worden uit uw woning of vertoont uw woning gebreken? Worden de verplichtingen door de huurder of verhuurder niet nagekomen?

Als advocaat adviseert mr. Wiekeraad van Wiekeraad Advocatuur u, en in voorkomend geval wordt er geprocedeerd over juridische problemen met betrekking tot de (ver)huur van woningen en/of kantoren/bedrijfsruimten of zoekt mr. Wiekeraad als mediator samen met partijen naar een passende oplossing.

© Copyright - 2019 - Wiekeraad Advocatuur