ARBEIDSRECHT

Alles wat speelt rondom werk/arbeid valt onder het (juridische specialisme) arbeidsrecht.
mr. C.C.H. Wiekeraad van Wiekeraad Advocatuur adviseert en staat u als advocaat bij in uiteenlopende arbeidsrechtelijke kwesties, zoals arbeidsconflicten en ontslag, maar ook bij:

 • (het opstellen van) arbeidsovereenkomsten
 • benoeming en ontslag van (statutaire) directieleden
 • (opstellen of beoordelen van) de beëindigingsovereenkomst
 • CAO’s
 • collectief ontslag
 • (opstellen of beoordelen van) concurrentie- en relatiebedingen
 • loonvorderingen
 • medezeggenschapsrecht
 • ontbindingsprocedures bij de kantonrechter
 • ontslagprocedure bij UWV
 • ontslag op staande voet
 • reorganisatie
 • sociaal plan
 • werkgeversaansprakelijkheid

© Copyright - 2019 - Wiekeraad Advocatuur