ONDERNEMINGSRECHT

Als ondernemer sluit u voortdurend overeenkomsten. Deze overeenkomsten komen tot stand tussen verschillende partijen met uiteenlopende belangen. Voor al uw vragen op het gebied van het ondernemingsrecht kunt u terecht bij mr. Wiekeraad van Wiekeraad Advocatuur.

Wiekeraad Advocatuur adviseert en begeleidt u bij bijvoorbeeld het opstellen van algemene voorwaarden, het vastleggen van rechten en plichten van vennootschappen en in geschillen met debiteuren of crediteuren. Ook voorziet Wiekeraad Advocatuur u graag van advies indien u een bestaande onderneming wilt omzetten in een andere rechtsvorm

Als mediator zoekt mr. Wiekeraad samen met de betrokken partijen naar een passende oplossing voor ontstane geschillen.

© Copyright - 2019 - Wiekeraad Advocatuur