ONDERNEMINGSRECHT

Binnen een onderneming worden er voortdurend overeenkomsten gesloten. Deze overeenkomsten komen tot stand tussen verschillende partijen met uiteenlopende belangen. Voor al uw ondernemingsvragen kunt u met ons contact opnemen. Wij adviseren en begeleiden u bij bijvoorbeeld het opstellen van algemene voorwaarden, vastlegging van rechten en plichten van vennootschappen en geschillen met debiteuren of crediteuren. Ook voorzien wij u graag van advies indien u een bestaande onderneming wilt omzetten in een andere rechtsvorm

© Copyright - 2019 - Wiekeraad Advocatuur