C.C.H. Wiekeraad

Advocaat mr. C.J.J. Wiekeraad

mr. C.C.H. (Chris) Wiekeraad is sinds 1999 als advocaat actief op verschillende rechtsgebieden. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het adviseren van en procederen voor ondernemers en instellingen op het gebied van arbeidsrecht, huurrecht en algemeen civiel-/ondernemingsrecht.

mr. Wiekeraad heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd:
– Arbeidsrecht
– Huurrecht
– Verbintenissenrecht
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Daarnaast is hij zelfstandig werkzaam als auditor/coach, waarbij hij management- en directieleden van onderwijs-, overheidsinstellingen en ondernemers coacht, traint en begeleidt, zowel op zakelijk alsook op persoonlijk vlak.

Verder is hij sinds 2010 als docent privaatrecht verbonden aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle.

Naast verschillende andere (bestuur)functies bekleedt mr. Wiekeraad sinds 2010 een bestuursfunctie bij de Kamper ondernemersvereniging Vereniging Ondernemers Contacten (VOC Kampen), eerst als secretaris en sinds april 2017 als voorzitter.

© Copyright - 2019 - Wiekeraad Advocatuur